17 พฤษภาคม 2562 ตากร่วมตรวจยึดยึดไม้สักทองมูลค่ากว่าสามแสนบาท

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_396220/

นายอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ศูนย์อพยพบ้านแม่หละ จัดกำลังพลสมาชิกอาสารักษาดินแดน ( อส.)ท่าสองยาง ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) กองร้อย ทพ.3503 และ กองร้อย ทพ.3508, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก. 20 (แม่ต้าน) และจนท.ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กองร้อย ตชด.344 ท่าสองยาง บูรณาการร่วมตรวจยึดไม้สักท่อน ขนาดใหญ่ จำนวน 12 ท่อน รวมปริมาตรไม้ทั้งหมด 5.63 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 337,800บาท โดยไม่พบผู้กระทำความผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ที่บริเวณพื้นที่บ้านแม่ออกฮู หมู่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก